Jesus Christ

Cпасение

Искало ли ти се е да имаш близки и удовлетворяващи взаимоотношения с Твореца, Бога на любовта? Не с някакъв далечен или фиктивен бог, който настоява на формалности и религиозни обреди, но с твоя Създател, който те обича много лично и иска да изпълни живота и сърцето ти с обич, радост и душевен мир – Бог, Който жадува да общува с теб, да те направлява по пътя на живота ти, да те утешава в моментите на печал, да те избави от стреса и безпокойството като ги замени с вяра и доверие; с Бог, Който иска да те научи да живееш в обич и разбирателство със самия себе си, както и с другите хора; и желае да отговаря на въпросите ти и да разрешава проблемите ти.

Освен това, какво ще кажеш за гарантиран вход в Рая, когато земният ти живот приключи?

Знаеш ли, всичко това можеш да го имаш още днес и то по най-лесен начин!

Колкото и да се стараем, нито един от нас не е способен да спаси сам себе си и да получи билет за Рая. В Библията се казва: „всички съгрешиха и са лишени от Божията слава [спасението].” Но за радост, Бог изпрати Исус Христос да поеме върху себе си бремето на греховете на човечеството, така, че всички, които повярват в Него и приемат Неговия дар могат да намерят прошка за грешките и греховете си, да се присъединят към Бог и да се радват завинаги на вечната обич и свобода в Рая.

„Защото Бог толкова обикна света [теб и мен], че даде своя единствен Син [Исус Христос], за да може всеки, който повярва в него, да не умре [т.е. да не попада в мъките в ада], а да има вечен живот [в Рая].” (Библията, Евангелието от Иоана, 3:16).

Това може да ти се струва елементарно и наивно, но именно по този начин великият Творец на Вселената е решил да ни демонстрира и подари любовра, истината и спасението, които предлага. Той умишлено е направил спасението да е нещо лесно, за да може всеки човек, независимо от расата, вероизповеданието и социалното си положение, да успее да го получи. Всеки и по всяко време! Да поканиш Исус в живота си е толкова просто, че Той е казал: „който не приеме Божието царство така, както го приема едно дете, никога няма да влезе в него.” (Библията, Евангелие от Марка, 10:15)

Исус те обича и ще ти даде този прекрасен дар още сега, ако се обърнеш към Него искрено и с тази кратка молитва Го поканиш да влезе в сърцето ти:

„Скъпи Исусе, аз вярвам, че си умрял за мен и че ме обичаш. Отварям сърцето си и Те моля да влезеш. Прости ми всички лоши дела, и ми дай дара на вечния живот в Рая. Изпълни ме със Своята любов, мир и радост, и ме научи да давам тази обич и радост на другите хора. Амин.”

Ето, помолих се. Сега какво следва от тук нататък? Началото на нов живот.


Бог е създал у нас потребността да обичаме и да бъдем обичани. Но само Той може да удовлетвори съкровеното желание на един човек да намери истинска обич и пълно разбиране. Земните неща удовлетворяват физическите потребности, но само Бог и Неговата непреклонна обич могат да задоволят духовната празнота в сърцето на един човек – това пространство, което Бог е предопределил за Самия Себе Си. Човешкият дух не може да намери пълно удовлетворение, освен ако не влезе в цялостно единение с великия Дух на любовта, който го е създал.