Нашата мисия

„Фамили Интернашънъл” (TFI) представлява

международна християнска общност, посветена на разпространяването на посланието за любовта на Бог. Стремим да носим надежда и духовно обновление чрез безусловната и безгранична обич, която Исус изпитва към всеки човек и която не се ограничава в рамките на раса, вероизповедание или социален статус. Стремежът ни е да оказваме съдействие чрез намирането на духовни разрешения на предизвикателствата на живота и чрез дела, изпълнени с милосърдие и състрадателност, които подобряват живота на хората и на практика дават пример за божествената обич. Целта ни е следваме примера на Исус, чиято мисия бе да „разнася Благата Вест на сиромасите … и да прогласява освобождение на пленниците и проглеждане на слепите…” (Библията, Лука 4:18)

Имаме три основни цели:

  • return