Temeljne vrijednosti The Family International

Trajne vrijednosti The Family International su:

Strastvena ljubav prema Bogu. Volimo Ga sa svim srcem i svom dušom, svim razumom i svom snagom te nastojimo imati prisan i osoban odnos s Isusom. Želimo koračati Isusovim putem i biti slika i prilika Njegovih vrlina i Njegove ljubavi.

Psalam 40:9, 42:2, 3; Evanđelje po Mateju 22:37, 38; Prva Ivanova poslanica 2:3, 6, 5:3; Poslanica Galaćanima 5:22, 23

Slijeđenje Duha Božjeg. Želimo znati i upoznati istinu Božje riječi koja je ujedno i sama srž Njegove božanske prirode. Vrednujemo temeljna načela pisane Riječi, slušanje Božjeg glasa i slijeđenje Njegovih smjernica.

Job 23:12; Psalam 1:2, 119:11,105; Jeremija 15:16; Evanđelje po Ivanu 14:23; Poslanica Kološanima 3:16; Djela apostolska 2:17, 18; Poslanica Galaćanima 5:25; Druga Petrova poslanica 1:19; Druga poslanica Timoteju 2:15; Mudre izreke 3:5, 6; Izaija 30:21; Evanđelje po Ivanu 4:24; Poslanica Rimljanima 8:14; Evanđelje po Ivanu 16:13

Učeništvo. Nastojimo stvoriti okružje u kojem naši članovi mogu slijediti Isusa po vlastitom nahođenju i time ispuniti poziv kojeg su osobno primili od Njega. Razinu angažiranosti u vjeri određuje svijest svakog pojedinca.

Evanđelje po Luki 9:23; Evanđelje po Ivanu 12:26, 13:35; Prva poslanica Korinćanima 6:20; Druga poslanica Korinćanima 5:15; Druga poslanica Timoteju 1:9; Evanđelje po Ivanu 14:21; Poslanica Filipljanima 3:14; Evanđelje po Ivanu 8:31,32, 10:27; Poslanica Rimljanima 12:1,2; Prva knjiga o Samuelu 12:24

Ljubav prema čovjeku. U nastojanjima da pomognemo drugima na duhovan i praktičan način vođeni smo Božjom bezuvjetnom ljubavlju koja nije ograničena rasnom ili vjerskom pripadnošću niti društvenim položajem.

Psalam 40:10; Mudre izreke 11:30; Izaija 61:1–3; Evanđelje po Mateju 5:14–16, 9:36, 25:35–40, 28:19,20; Evanđelje po Ivanu 21:17; Prva Ivanova poslanica 3:16–18; Druga poslanica Korinćanima 5:14a; Izaija 52:7; Poslanica Efežanima 5:2

Moć individue Cijenimo svakog pojedinca i njegove/njezine jedinstvene darove, kvalifikacije i vrline. Vjerujemo da svaka osoba može doprinijeti pri mijenjanju svijeta tako da pozitivno utječe na ljude oko sebe i promijeni sredinu u kojoj živi.

Evanđelje po Marku 9:23; Evanđelje po Luki 1:37; Evanđelje po Mateju 17:20; Prva Ivanova poslanica 5:4; Prva poslanica Korinćanima 1:26–29; Prva knjiga o Samuelu 14:6b; Poslanica Rimljanima 8:31; Evanđelje po Ivanu 15:16; Poslanica Filipljanima 4:13; Prva Petrova poslanica 4:10; Druga poslanica Korinćanima 8:12; Druga poslanica Timoteju 1:9

Osjećaj zajedništva. Njegujemo duh bratstva i uzajamnog prijateljstva. Trudimo se razviti duh sloge i zajedništva, ljubavi i pripadnosti koji pruža praktičnu i duhovnu potporu našim članovima. Zajedno možemo učiniti više.

Evanđelje po Mateju 22:39; Evanđelje po Ivanu 13:34, 15:12,13; Poslanica Galaćanima 6:10; Poslanica Efežanima 4:32; Prva poslanica Solunjanima 3:12; Poslanica Hebrejima 13:1; Prva Petrova poslanica 4:8; Prva Ivanova poslanica 3:16, 4:20,21; Psalam 133:1; Prva poslanica Korinćanima 1:10, 12:25–27; Poslanica Filipljanima 1:27; Poslanica Galaćanima 6:2; Poslanica Rimljanima 12:5, 1:12; Prva poslanica Solunjanima 5:11

Duhovna rješenja. Duhovna načela pomažu nam da se lakše nosimo sa svakodnevnim izazovima te svladamo prepreke, riješimo sukobe, maksimiziramo potencijal i iscijelimo slomljena srca. Trudimo se podijeliti svoje duhovno bogatstvo i znanje sa drugima.

Evanđelje po Ivanu 6:63; Prva poslanica Korinćanima 2:4; Druga poslanica Korinćanima 3:6, 4:7, 10:4; Psalam 28:7, 37:39; Zaharija 4:6b; Poslanica Filipljanima 2:13; Druga poslanica Korinćanima 1:4; Poslanica Rimljanima 8:5,6, 26

Raznolikost i inovativnost. U službi i misiji vrline kao kreativnost i poduzetnost veoma su cijenjene i svrsishodne. S Bogom na čelu i našom spremnošću da ga slijedimo sve je moguće.

Propovjednik 9:10; Poslanica Rimljanima 12:11; Prva poslanica Korinćanima 7:17, 12:4–7,11,12; Poslanica Rimljanima 12:4–6; Poslanica Efežanima 3:20; Poslanica Filipljanima 1:6; Druga poslanica Timoteju 1:6

Život za Krista. Pružamo pomoć ugroženima, potlačenima i potrebnima duboko vjerujući da time zapravo pomažemo samom Isusu.

Prva Ivanova poslanica 2:6; Evanđelje po Ivanu 13:15; Poslanica Efežanima 5:2; Izaija 61:1–3; Prva Ivanova poslanica 3:16–18; Djela apostolska 20:35; Evanđelje po Mateju 20:28; Evanđelje po Mateju 25:40; Poslanica Efežanima 6:6,7; Poslanica Kološanima 3:17, 23; Druga poslanica Korinćanima 4:5, 5:15, 20; Mudre izreke 19:17

Copyright © 2010-2012 The Family International

Sva prava pridržana. Nijedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, fotokopirati niti na bilo koji način reproducirati bez pismenog dopuštenja The Family International.