Izjava o misiji The Family International

The Family International (TFI) je

međunarodna kršćanska zajednica posvećena širenju poruke Božje ljubavi širom svijeta. Nastojimo pružiti nadu i duhovnu obnovu kroz bezuvjetnu ljubav Isusa Krista koja nije ograničena rasnom ili etničkom pripadnošću, vjerskom opredijeljenošću ili društvenim položajem. Trudimo se napraviti razliku u ovom svijetu nudeći duhovna rješenja za životne izazove te prenosimo Božju ljubav u djela koja manifestiraju dobrotu i suosjećanje te poboljšavaju živote drugih ljudi. Nastojimo slijediti Isusov primjer koji je rekao da je Njegova služba bila „ donijeti Radosnu vijest siromasima, navijestiti oslobođenje zarobljenicima, vratiti vid slijepcima, osloboditi potlačene i proglasiti godinu milosti Gospodnje“ (Biblija, Evanđelje po Luki 4:18,19).

Obvezali smo se da ćemo:

  • return