Izjava o misiji The Family International

The Family International (TFI) je

međunarodna kršćanska zajednica posvećena širenju poruke Božje ljubavi širom svijeta. Nastojimo pružiti nadu i duhovnu obnovu kroz bezuvjetnu ljubav Isusa Krista koja nije ograničena rasnom ili etničkom pripadnošću, vjerskom opredijeljenošću ili društvenim položajem. Trudimo se napraviti razliku u ovom svijetu nudeći duhovna rješenja za životne izazove te prenosimo Božju ljubav u djela koja manifestiraju dobrotu i suosjećanje te poboljšavaju živote drugih ljudi. Nastojimo slijediti Isusov primjer koji je rekao da je Njegova služba bila „ donijeti Radosnu vijest siromasima, navijestiti oslobođenje zarobljenicima, vratiti vid slijepcima, osloboditi potlačene i proglasiti godinu milosti Gospodnje“ (Biblija, Evanđelje po Luki 4:18,19).

Obvezali smo se da ćemo:

  • Napraviti svijet boljim mjestom šireći poruku Božje ljubavi diljem svijeta.

Žarka nam je želja promijeniti svijet, a to želimo postići tako da pomognemo drugima uspostaviti osoban odnos s Bogom, što će im zauzvrat pomoći da promijene svoj dio svijeta. Nastojimo stvoriti poticajno okruženje i pružiti podršku za individualni duhovni razvoj svakog pojedinca, za dijeljenje Radosne vijesti o Božjoj ljubavi i spasenju kao i za praktičnu primjenu kršćanskih etničkih i moralnih vrijednosti u svakodnevnom životu.

  • Podržati duhovni razvoj pružanjem duhovne i emocionalne potpore kako bi se čovjek što lakše suočio sa izazovima suvremenog života.

Članovi naše zajednice/organizacije omogućuju duhovni razvoj za sve zainteresirane osobe kroz osobno savjetovanje i vođenje, grupe podrške, duhovne obnove i seminare i terapijska savjetovanja. Naši su članovi također uključeni u različite edukativne i moralno poučne programe za djecu kao i u programe koji se temelje na jačanju vjere roditelja i odgojitelja.

  • Pružiti humanitarnu pomoć socijalno osjetljivim skupinama, ljudima koji su u nepovoljnom položaju, raseljenim osobama i beznadežnima te na taj način poboljšati njihovu kvalitetu života.

Naši članovi nastoje zadovoljiti potrebe drugih kroz široki spektar humanitarne pomoći; pružanjem humanitarne pomoći u područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama i nepogodama, obučavanjem volontera, izgradnjom javnih stambenih objekata za siromašne, pružanjem pomoći osobama s invaliditetom i poboljšavanjem njihovog položaja u društvu i sustavu obrazovanja, održavanjem dobrotvornih priredbi, podizanjem razine računalne (informatičke) pismenosti, pružanjem medicinske pomoći, distribucijom hrane, osvješćivanjem javnosti o preventivnim i zdravstvenim aspektima HIV/AIDS-a. Naši članovi također pružaju emotivnu i duhovnu potporu socijalnim i humanitarnim djelatnicima te posjećuju bolnice, sirotišta, izbjegličke tabore i centre za beskućnike.