Temeljna vjerovanja

The Family International (TFI) je međunarodna kršćanska zajednica čiji je glavni cilj dijeljenje Božje riječi i ljubavi s ljudima širom svijeta. Vjerujemo da kroz Isusa Krista svatko može imati osoban odnos s Bogom što dovodi do osobne sreće i duhovnog mira kao i do motivacije da pomognemo drugima te da i s njima podijelimo Radosnu vijest Njegove ljubavi. Iako su naša temeljna vjerovanja u skladu sa vjerovanjima kršćana širom svijeta, neka od naših vjerovanja su nekonvencionalne prirode. Naše vjerovanje u Božje načelo ljubavi kojeg je Isus poučavao: “Ljubi Gospodina Boga i bližnjega svoga kao samoga sebe!” jer “O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci” (Evanđelje po Mateju 22:37-40) kao i njegova primjena u našoj svakodnevnici daju jasne značajke našim životima.

Temeljna vjerovanja The Family International

Božja riječ

Božja riječ osnova je i kamen temeljac naše vjere i naših djela. Vjerujemo da je Biblija Božja riječ koju su napisali ljudi nadahnuti Duhom Svetim (Druga Petrova poslanica 1:21). Vječna biblijska načela temelj su naše vjere, a istina koju nalazimo u Božjoj riječi je osnova poruke koju dijelimo s drugima.

Vjerujemo da je Bog živ i vječan te da se obraća Svojim ljudima i dan danas dajući im poruke putem otkrivenja, proročanstava i riječi koje sadrže duhovne smjernice i upute.

Božja riječ otkriva Božji plan za čovječanstvo te nas poučava kako treba živjeti u skladu s Bogom i drugima, vodi nas i pomaže nam pri donošenju odluka te je neophodna za naše duhovno zdravlje i rast.

 • Evanđelje po Ivanu 1:1; Evanđelje po Mateju 24:35; Evanđelje po Ivanu 8:31,32; Evanđelje po Mateju 4:4; Poslanica Rimljanima 10:17 i 15:4; Djela apostolska 2:17; Amos 3:7; Mudre izreke 1:23.

Bog

Vjerujemo u jednog, istinitog i vječnog Boga, svemoguće, sveznajuće, sveprisutno biće koje je stvorilo i održava svemir i sve u njemu. Biblija nas poučava da „Bog je duh“ (Evanđelje po Ivanu 4:24) i „Bog je ljubav“ (Prva Ivanova poslanica 4:8). Vjerujemo da Bog voli svako ljudsko biće i da se vječno i beskonačno brine za svakog od nas. Vjerujemo da Bog želi uspostaviti osoban odnos sa svakim muškarcem i ženom i svakim djetetom.

Vjerujemo u Sveto Trojstvo i da postoje tri razlučive no nerazdvojive Osobe: Otac, Sin i Sveti Duh.

 • Izaija 43:10,11; Evanđelje po Ivanu 4:24; 14:23; Prva Ivanova poslanica 4:19; 5:7; Evanđelje po Mateju 28:19; Prva poslanica Korinćanima 8:6; Otkrivenje 4:11.

Isus Krist

Bog je toliko volio svijet da je poslao svog jedinorođenog sina, Isusa Krista da spasi svijet (Evanđelje po Ivanu 3:16) i da pouči čovječanstvo o Božjoj ljubavi. Isus je manifestacija Božje ljubavi. Pretrpio je mučeničku smrt na križu da bi spasio ljudski rod i svojom je smrću otkupio naše grijehe da bi se čovječanstvo pomirilo sa Bogom (Izaija 53:4-6).

Vjerujemo da je Isus čudesno začet Duhom Svetim i rođen od djevice Marije. Uzeo je obličje čovjeka i živio je ljudskim životom kako bi postao posrednik između Boga i čovjeka (Prva poslanica Timoteju 2:5). Tri dana nakon Njegove smrti na križu Isus je uskrsnuo, a četrdeset se dana kasnije uzdigao u Nebesa (Djela apostolska 1:3). Vjerujemo da će se uskoro naočigled sviju vratiti i ustanoviti Svoje Kraljevstvo ljubavi i pravednosti na Zemlji (Otkrivenje 11:15).

 • Prva poslanica Timoteju 3:16; Evanđelje po Ivanu 1:14; Poslanica Filipljanima 2:5-11; Poslanica Hebrejima 4:14,15; Druga poslanica Korinćanima 5:21; Prva Petrova poslanica 2:24,25; Prva poslanica Korinćanima 15:3-6; Evanđelje po Mateju 28:18; Djela apostolska 1:9-11.

Duh Sveti

Prije samog uzašašća Isus je obećao svojim učenicima da će im poslati Duha Svetoga da ih ojača i vodi u njihovom duhovnom životu i odnosu s Bogom. Također im je obećao da ih Duh Sveti neće nikada napustiti (Evanđelje po Ivanu 14:16).

Duh Sveti uvodi vjernike u svu istinu i pomaže im razumjeti Božju riječ. Također im pomaže u molitvi te im daje moć i snagu da podijele Radosnu vijest s drugima (Djela apostolska 1:8). Vjerujemo da svaki vjernik može biti ispunjen Duhom Svetim. Ispunjenje Duhom Svetim je dar stoga samo trebamo zamoliti Boga da nam ga da. Prisutnost Duha Svetog može biti manifestirana u životu vjernika kroz različite duhovne darove kao što su mudrost, znanje, vjera, ozdravljenje, čuda i proročanstva (Prva poslanica Korinćanima 12:4-11).

 • Evanđelje po Ivanu 16:7,13; Djela apostolska 1:5,8; Evanđelje po Ivanu 14:15-18, 26; Evanđelje po Luki 11:13; Poslanica Rimljanima 8:26,27; Prva poslanica Korinćanima 12:4-11; Mudre izreke 8:1,23,30.

Stvaranje svijeta

Vjerujemo u doslovni biblijski opis stvaranja svijeta koji je naveden u Knjizi Postanka. Bog je stvorio prvog muškarca i prvu ženu, po Svojoj slici i prilici te udahnuo u njih dah život (Knjiga Postanka 2:7) i tako oni postali žive duše božanskom tvorevinom, a ne slučajnom evolucijom. Božja vidljiva tvorevina daje jasno svjedočanstvo Njegove nevidljive egzistencije (Poslanica Rimljanima 1:20).

Vjerujemo da je Bog ljudima dao zadatak da se brinu za Zemlju i njene stanovnike.

 • Knjiga Postanka 1:1; 26,27; 2:15; Psalam 8:4-8, 33:6-9; Jeremija 32:17; Poslanica Hebrejima 11:3.

Spasenje milošću

Vjerujemo da je Bog stvorio prvog muškarca i ženu kao nevina bića. Dao im je slobodu u izboru i sami su pogriješili odlučivši da Mu se suprotstave. I tako je grijeh ušao u svijet i posljedica toga je da su svi ljudi po svojoj prirodi postali grešnici (Poslanica Rimljanima 5:12-14) i grijeh ih je odvojio od Boga. No, Bog je unatoč tome u svojoj bezgraničnoj ljubavi i milosti oprostio čovječanstvu dajući mu Svog jedinog Sina da “ ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni” (Evanđelje po Ivanu 3:16). Stoga vjerujemo da će svima onima koji osobno prime Božji oprost kroz Isusa Krista grijesi doista i biti otpušteni i da će se pomiriti s Bogom i zauvijek živjeti u Njegovoj nazočnosti u životu poslije života.

Spasenje (otkup od grijeha) je dar Božje ljubavi, milosti i oprosta i jedino može biti primljen odozgor, vjerom u Isusa. “Spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti” (Poslanica Titu 3:5). Kada vjernik jednom primi dar spasenja spašen je zauvijek, čak i poslije smrti i njegova/njezina duša živjet će vječno u Nebesima. „I ja im dajem život vječni, i ne će propasti dovijeka, i nitko ih ne će oteti iz moje ruke“ (Evanđelje po Ivanu 10:28). Primanjem Isusa u svoje srce vjernik ne postaje savršeno biće već je i dalje „čovjek od krvi i mesa“, čovjek koji griješi kao i svi ostali i koji treba Božji oprost no koji unatoč svim svojim slabostima i greškama nikada neće izgubiti spasenje.

 • Knjiga Postanka 3:17-19; Prva poslanica Korinćanima 15:21,22; Poslanica Rimljanima 3:23; 6:23; Poslanica Efežanima 2:7-9; Prva Ivanova poslanica 1:8; Djela apostolska 4:12; Prva Ivanova poslanica 5:12; Poslanica Rimljanima 5:8,9; 8:38,39.

Vjera

Biblija kaže da Bog poštuje i nagrađuje svakog tko Mu prilazi vjerom (Poslanica Hebrejima 11:6). Vjera raste i jača proučavanjem Božje riječi (Poslanica Rimljanima 10:17), a “živa” vjera nije neaktivna već potvrđuje svoj život kroz djela (Jakovljeva poslanica 2:17). Vjerujemo da vjera treba biti integrirana u svaki aspekt čovjekovog života i odnosa s drugima (Poslanica Rimljanima 1:17).

Vjerujemo da se Bog brine za svu svoju djecu, te da ih želi voditi, uzdržavati, tješiti, jačati i opskrbljivati. Naša nam vjera daje snagu da Mu povjerimo sve životne izazove unatoč činjenici da nećemo uvijek razumjeti Njegove putove ili razloge zašto pak dopušta da se suočavamo sa različitim teškoćama. Vjerujemo da će Bog ispuniti obećanja koja nam je dao te stoga predajemo naše živote u Njegove ruke. Znamo da će Bog učiniti sve da bi u svakom zlu našli neko dobro i kako bi se na kraju sve dobro svršilo (Poslanica Rimljanima 8:28).

 • Poslanica Hebrejima 11:1,6; Evanđelje po Marku 9:23; Evanđelje po Mateju 8:24-26; Druga poslanica Korinćanima 5:7; Evanđelje po Mateju 9:29; Poslanica Hebrejima 10:35; Mudre izreke 3:5,6; Izaija 55:8-11; Psalam 27:13,14; 23:1-4; 34:15, 17-19, 91:14-16.

Pobožan život

Vjerujemo da život kršćanina treba biti slika Božje ljubavi, kako u teoriji tako i u praksi. Naši bi životi trebali manifestirati duhovne vrline koje su navedene u Bibliji: ljubav, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost, umjerenost (Poslanica Galaćanima 5:22,23).

Nastojimo se pridržavati biblijskog savjeta koji glasi “Ne ljubite svijet; ni ono što je u svijetu” (Prva Ivanova poslanica 2:15). Uzimajući ovo u obzir, tumačimo da vjernik ne samo treba izbjegavati nekršćanske programe i svjetovne prakse, već i usklađivanje sa svjetovnim nazorima i razmišljanjima koji su u suprotnosti s Božjom riječi.

Vjerujemo da je spasenje vječno i da ga nikada ne možemo izgubiti bez obzira na to što činili. No to ne znači da uvijek ugađamo Bogu stoga nas djela koja nisu u skladu s Isusovim zapovijedima - da volimo Boga i druge – udaljuju od Boga. Vjerujemo da treba nastojati slijediti Isusa, živjeti po načelima Njegove riječi i prevazići vlastite slabosti i mane koje ometaju naš odnos s Njim i drugima.

Naše je tijelo Božji hram u kojem živi Duh Sveti stoga vjerujemo da kršćani trebaju nastojati živjeti zdravim načinom života (Prva poslanica Korinćanima 6:19, 20).

 • Prva Ivanova poslanica 2:5,6; Jakovljeva poslanica 2:26; Prva Ivanova poslanica 2:15-17; Poslanica Rimljanima 12:1,2; Mudre izreke 16:6; Jakovljeva poslanica 3:17,18.

Komunikacija s Bogom

Molitva je način na koji razgovaramo s Bogom. Njome pokazujemo našu ovisnost o Bogu i iskazujemo Mu čast i zahvalnost. Molitvom se obraćamo Boga da ispuni naše potrebe kao i potrebe drugih ljudi.

Vjerujemo da molitva nije neki vjerski ritual već živi aspekt našeg odnosa s Bogom. Molitva oslobađa Božju moć; u skladu naravno s Njegovom voljom i donosi odgovore, opskrbu, ozdravljenje, utjehu, duševni mir, vodstvo i čudesa. Isus je rekao: “Što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili, i bit će vam” (Evanđelje po Marku 11:24).

Vjerujemo da Bog želi komunicirati s ljudima i biti prisutan u životu svakog čovjeka kako bi mu pomogao na bilo koji način. Bog govori onima koji Ga žele naći kroz male i neprimjetne kao i one vidljive znake Njegova postojanja.

Bog je obećao otkriti Svoje riječi uz pomoć Svog Duha (Mudre izreke 1:23). Po Bibliji sposobnost primanja izravnih poruka od Boga naziva se dar proroštva. Proročanstvo je dar Duha Svetoga koji je dostupan vjernicima i može imati aktivnu ulogu u svakodnevnom životu (Djela apostolska 2:17).

 • Jeremija 33:3; Evanđelje po Ivanu 14:13,14; Evanđelje po Mateju 7:7,8; Prva Ivanova poslanica 5:14,15; Prva poslanica Solunjanima 5:17; Poslanica Rimljanima 12:6; Djela apostolska 2:17,18; Mudre izreke 3:5,6; Poslanica Efežanima 5:20; Psalam 34:1

Veliki zadatak

Vjerujemo da je širenje Radosne vijesti Njegove ljubavi i spasenja zadatak kojeg je Krist povjerio svim kršćanima (Evanđelje po Marku 16:15). Božja ljubav i spasenje kroz Isusa slobodni su i besplatni darovi čovjeku i kao takovi trebali bi biti dostupni svima. Vjerujemo da kršćani trebaju podijeliti Božju poruku s ljudima svih društvenih slojeva na način koji je u skladu s kršćanskim vrijednostima.

Isus je svojim primjerom pokazao učenicima kako trebaju poučavati duhovne istine i kako trebaju biti suosjećajni i milostivi prema siromašnima i oskudnima. Slijedeći Isusov primjer i sami vjerujemo da kršćani trebaju pružiti utjehu i pomoć svima onima koji su u nevolji.

 • Evanđelje po Mateju 28:19,20; Druga poslanica Timoteju 4:2; Daniel 12:3; Djela apostolska 26:18; Evanđelje po Mateju 5:14,16; Evanđelje po Luki 9:1,2; Evanđelje po Mateju 10:8; Mudre izreke 3:27; Mudre izreke 19:17; Prva poslanica Korinćanima 16:14.

Vjerska zajednica

Vjerujemo da je Crkva duhovni entitet sastavljen od svih onih koji vjeruju u Isusa Krista. Zajedništvo kršćana nije određeno zgradama, ustanovama ili organizacijama već jedinstvom vjere, duha i ljubavi. “Bog je Duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i istini” (Evanđelje po Ivanu 4:24).

Vjerujemo da novozavjetni opis zajedništva rane Crkve, međusobne suradnje i jedinstva u duhu služi ne samo kao povijesni prikaz već i kao primjer kojeg svaki novi naraštaj kršćana treba slijediti.

Članovi The Family Internationala pripadaju široj, svjetskoj zajednici vjere i smatraju se braćom i sestrama u Kristu, koje ujedinjuje zajednički cilj i vjera. Vjerujemo da je Isus položio svoj život za nas pa „tako moramo i mi položiti život za braću“(Prva Ivanova poslanica 3:16) služeći jedan drugome u ljubavi i uzajamnom poštovanju (Poslanica Galaćanima 5:13). Vjerujemo da bismo kao kršćani trebali raditi zajedno kako bismo učinkovitije podijelili poruku Božje ljubavi sa svijetom i poboljšali uvjete života drugih ljudi.

 • Prva Petrova poslanica 2:5; Poslanica Efežanima 2:19-22; Prva poslanica Korinćanima 12:12-14; Djela apostolska 2:46; Prva Ivanova poslanica 1:7; Psalam 133:1; Prva Petrova poslanica 4:8; Evanđelje po Ivanu 15:13.

Kristova nevjesta

Vjerujemo da je odnos između Boga i Njegovih ljudi, Krista i Njegove Crkve nalik odnosu mladoženje i nevjeste, te da je to jasno očitovano u Bibliji. “Jer tvoj muž jest tvoj Stvoritelj, Gospodin nad vojskama njegovo je ime” (Izaija 54:5). Biblija također kaže: “Tako da pripadate drugomu – onomu koji uskrsnu od mrtvih (Isusu) da donesemo rod za Boga” (Poslanica Rimljanima 7:4).

Supružnička metafora upotrebljavana je često kako bi opisala intimno duhovno zajedništvo između Krista i Njegove Crkve i žar ljubavnog zajedništava srca, uma i duše koji Isus želi imati sa svakim od svojih sljedbenika.

 • Hošea 2:19,20; Izaija 61:10; 62:5; Poslanica Efežanima 5:25; Otkrivenje 19:7-9.

Učeništvo

Vjerujemo da je kršćansko učeništvo okarakterizirano privrženošću (odanošću) da se vjeruje i slijedi Isusovo učenje. „Ako vi ustrajete u mom nauku, zaista ćete biti moji učenici“ (Evanđelje po Ivanu 8:31). Vjerujemo da Isus i dan danas zove vjernike da Ga slijede i žive po načelima Njegova učenja te da je Njegov poziv za stalnu službu ostao nepromijenjen od onoga kojeg je nekad davno uputio ribarima na obali Galileje: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” (Evanđelje po Mateju 4:19).

Evanđelja govore o životu Isusa i Njegovih učenika koji su odabrali Božju službu kao svoj životni poziv. Vjerujemo da Bog i danas zove ljude da posvete svoj život Njegovoj službi i od svake osobe ovisi koliko će vremena i snage posvetiti Kristu.

 • Evanđelje po Luki 9:23,24; Evanđelje po Ivanu 8:31,32; Evanđelje po Ivanu 15:16; Evanđelje po Ivanu 12:26; Evanđelje po Marku 8:34-38.

Božji Zakon ljubavi

Vjerujemo da bi Božji Zakon ljubavi, koji je objašnjen u Evanđelju po Mateju 22:35-40 trebao upravljati svim aspektima kršćanskog života. Zakonski stručnjak kušao je Isusa upitavši ga: “Učitelju, koja je najveća zapovijed u zakonu? Isus mu je odgovorio: Ljubi Gospoda Boga svoga čitavim srcem i čitavom dušom i čitavom svojom misli. To je velika i prva zapovijed. A druga je kao i ova: Ljubi bližnjega svojega kao samog sebe. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.” Stoga vjerujemo da svaki kršćanin treba biti vođen nesebičnom i požrtvovnom ljubavlju – Božjom ljubavlju prema bližnjem svom.

Božji Zakon ljubavi je konačno i potpuno ispunjenje biblijskog zakona, uključujući i Deset zapovijedi jer po svojoj naravi ispunjava samu srž Mojsijevog zakona. “Jer se čitav zakon ispunjava u jednoj riječi: 'Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe'““ (Poslanica Galaćanima 5,14) stoga vjerujemo da su kršćani Gospodinovim spasenjem i Njegovim Zakonom ljubavi oslobođeni od stotine pravila starozavjetnog Mojsijevog zakona te da ih se ne trebaju više pridržavati. Međutim, odgovorni su višem zakonu, Kristovom Zakonu ljubavi koji mora upravljati sve njihove interakcije s drugima.

 • Poslanica Rimljanima 13:8-10; Jakovljeva poslanica 2:8; Poslanica Galaćanima 2:16; 3:23-25; Poslanica Rimljanima 13:10; Evanđelje po Ivanu 13:34; Poslanica Rimljanima 10:4; Evanđelje po Mateju 5:38-46.

Gospodinova večera ili pričest

Vjerujemo da je Gospodinovu večeru ili pričest uveo sam Isus kao obred kojim se slavi spomen na Njegovu žrtvu za spas čovječanstva (Prva poslanica Korinćanima 11:25). Večera se sastoji od lomljenja kruha koji predstavlja Isusovo tijelo koje je bilo slomljeno za ozdravljenje naših tijela i vina, koje predstavlja Isusovu krv koja je bila prolivena za oprost naših grijeha. Vjerujemo da je kroz Kristovu muku i raspeće Bog omogućio ne samo spasenje naših duša već i ozdravljenje tjelesnih slabosti i nemoći.

 • Evanđelje po Mateju 26:26-28; Evanđelje po Luki 22:17-20; Evanđelje po Ivanu 6:51; Prva poslanica Korinćanima 11:23-26; Izaija 53:5.

Život poslije života

Vjerujemo da je duša svakog čovjeka vječna i da nakon njegove smrti prelazi u drugi svijet. Tamo će svima biti suđeno, svakome prema njegovom vladanju na Zemlji i od toga će zavisiti njegovo ili njeno mjesto u drugom životu.

Bog je pripremio mjesto u Nebesima, mjesto vječne ljepote, mira i radosti za sve one koji vjeruju u Isusa Krista (Prva poslanica Korinćanima 2:9) i koji su primili Njegov dar spasenja. „I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori: Evo Božjega šatora među ljudima, i prebivat će s njima, i oni će biti njegov narod, a sam će Bog biti s njima njihov Bog. I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju, i više ne će biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti, jer prvo prođe“ (Otkrivenje 21:3,4).

Iako nam je ulaznica u Nebesa poklonjena nagrade koje će svaki vjernik dobiti nakon ovozemaljskog života nam neće biti poklonjene. One će ovisiti o našim djelima tijekom života na Zemlji i da li smo živjeli po načelima Božjeg Zakona ljubavi.

Biblija navodi: „Ne kasni Gospodin sa svojim obećanjem, kao što neki misle, nego je strpljiv prema vama, jer ne će da se tko izgubi, nego da se svi obrate“(Druga Petrova poslanica 3:9). Isus je propovijedao i zatočenim duhovima i mrtvima (Prva Petrova poslanica 3:18-20; 4:6). Vjerujemo da Bog želi pomiriti sve sa sobom (Poslanica Kološanima 1:20). Ne vjerujemo da će svi umrli koji nisu primili Isusa u svoje srce automatski ići u pakao – mjesto vječne muke i patnje – niti da će vječno biti lišeni spasenja ili otkupa grijeha. Vjerujemo da Bog nastavlja voljeti one koji su umrli bez spasenja te će i dalje nastojati da im donese istinu (Prva poslanica Timoteju 2:4).

 • Evanđelje po Ivanu 14:1-3; Prva Petrova poslanica 1:3-5; Druga poslanica Korinćanima 5:1,2; Prva poslanica Timoteju 2:4, 4:10; Otkrivenje 20:11-13; Poslanica Rimljanima 5:18,21; Druga poslanica Korinćanima 5:10,18,19; Poslanica Rimljanima 8:18; Otkrivenje 22:12; Prva poslanica Korinćanima 3:13-15.

Anđeli i minuli sveci

Bog je stvorio moćna bića – anđele i dao im zadatak da paze na ljude. Biblija je prepuna primjera o njihovim intervencijama u kojima štite, pomažu i predaju poruke Božjim ljudima, a mi vjerujemo da to iste čine i dan danas.

Vjerujemo da pored anđela Bog ponekad upotrebljava duhove minulih svetaca kako bi pomogao Svojim ljudima i prenio im određene poruke. U Bibliji možemo naći dokaz ovoga vjerovanja u priči duhova minulih proroka Mojsije i Ilije, koji su se pojavili i razgovarali s Isusom na gori Preobraženja (Evanđelje po Luki 9:28-31). Pavao je govorio o minulim svecima kao „velikom oblaku“ koji bdije nad stanovništvom Zemlje (Poslanica Hebrejima 12:1).

 • Psalam 34:7; 91:11,12; Druga knjiga o Kraljevima 6:15-17; Djela apostolska 12:7-11; Evanđelje po Mateju 1:20-24; Evanđelje po Luki 2:9-15; Otkrivenje 19:10; Poslanica Hebrejima 12: 22,23.

Duhovna borba

Vjerujemo da postoji duhovna domena koja je nevidljiva našem ovozemaljskom svijetu. U njoj žive Bog, njegovi anđeli i duhovna bića kao i Sotona (Đavao, Vrag) neprijatelj svega pravednoga. Sotona i njegovi zli duhovi pobunili su se protiv Boga i začetnici su zla i muka koje su zadesile čovjeka od samog početka svijeta pa sve do danas.

Vjerujemo da se u duhovnoj domeni vodi nemilosrdna borba između dobra i zla, između Boga i Njegovih sila dobra i Sotone i njegovih sila zla. Obadvije strane nastoje utjecati na čovjekov razum i njegovu dušu kao i na tijek povijesti.

Vjerujemo da kršćani mogu imati ulogu u duhovnoj borbi kroz svoje pobožne odluke i djela koja promiču Božje kraljevstvo i koja su u skladu s Njegovom voljom. Neki ljudi nažalost putem svojih bezbožnih djela pomažu silama zla koje nastoje uništiti vjeru i dobrotu (Poslanica Efežanima 6:12).

Biblija pretkazuje da će Sotona i njegove sile na kraju biti poražene te da će Bog pobijediti i time će Njegov plan za čovječanstvo biti ispunjen (Otkrivenje 20:1-3, 10). Isusovo kraljevstvo bit će ustanovljeno na Zemlji i “Nastade vladavina našega Gospodina i njegova Krista nad svijetom i kraljevat će u vijeke vjekova” (Otkrivenje 11:15).

 • Djela apostolska 26:18; Evanđelja po Luki 10:18; Prva Petrova poslanica 5:8; Otkrivenje 12:7-9; Prva Ivanova poslanica 3:8; Prva poslanica Korinćanima 10:3-5; Poslanica Efežanima 6:11,12.

Božja intervencija

U Bibliji su zabilježena mnoga nadnaravna Božja djela koja je nemoguće objasniti. Vjerujemo da se tijekom povijesti Bog umiješao u ovaj naš svijet da bi na čudesan način promijenio određene situacije i vjerujemo da On to čini i danas kako bi manifestirao Svoju ljubav i moć.

Dok je bio na Zemlji Isus nije iskazivao Svoju ljubav prema ljudima samo iscjeljivanjem duševnih bolesti već je također hranio gladne i liječio njihova bolesna i osakaćena tijela. “Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti” (Poslanica Hebrejima 13:8). Vjerujemo da On i dan danas čini ista čudesa.

 • Evanđelje po Mateju 4:23,24; 10:1; Evanđelje po Marku 16:17,18; Evanđelje po Mateju 8:16,17; Evanđelje po Luki 7:12-16; Prva poslanica Korinćanima 12:7,10.

Ključevi nebeskog kraljevstva

Vjerujemo da su duhovni darovi koje je Isus dao svojim prvotnim učenicima dostupni i Njegovim današnjim sljedbenicima. Isus je rekavši: „Tebi ću dati ključeve nebeskoga kraljevstva. Što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima“ (Evanđelje po Mateju 16:19) ostavio Svojim sljedbenicima duhovne ključeve Nebeskog kraljevstva koji predstavljaju veći pristup Njegovoj sili. Vjernici molitvom mogu „pozvati“ u pomoć moć Nebeskih ključeva i tako osloboditi Božju silu koja će im potom asistirati, naravno ako je sve u skladu s Božjom voljom.

 • Evanđelje po Mateju 18:18; Evanđelje po Luki 10:19; Otkrivenje 1:18.

Obitelj

Vjerujemo da je Bog stvorio obiteljsku zajednicu kao temeljni gradbeni blok društva i odredio da njeni članovi žive zajedničkim životom te da se uzajamno pomažu. Obitelj je važna za odgoj i formiranje ličnosti djeteta.

Vjerujemo da su djeca dar Božji s kojim nas je On blagoslovio. “Evo, sinovi su nasljedstvo od Gospoda, i plod utrobe njegova je nagrada” (Psalam 127:3). Smatramo da su kršćanski roditelji odgovorni da se s ljubavlju brinu za djecu koju im je Bog povjerio i da na njih prenesu moralne vrjednote i ispravna načela kao i iskrenu zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Bogu i drugima (Poslanica Efežanima 6:4).

Vjerujemo da je Bog stvorio i odredio bračnu zajednicu muškarca i žene te da je ona idealno okruženje za odgoj djece i formiranje stabilnih obitelji. Osobe koje stupe u brak ulaze u taj sporazum pred Bogom, zavjetujući se da će voljeti, skrbiti i preuzeti odgovornost za svoga supruga/u i njihovu djecu (Evanđelje po Mateju 19:4-6).

 • Psalam 68:6; Poslanica Efežanima 6:1-4; Knjiga Postanka 2:18, 21-24; Poslanica Efežanima 5:25-31; Psalam 127:3-5; Evanđelje po Mateju 19:13,14; Mudre izreke 22:6; Ponovljeni zakon 6:5-7

Seksualnost

Vjerujemo da je Bog stvorio i odredio ljudsku seksualnost te je smatramo prirodnim aspektom života. Biblija navodi da je Bog rekao prvom muškarcu i ženi “Plodite se i množite i napunite zemlju” (Knjiga Postanka 1:28). U 31.stihu istog poglavlja navodi se da je Bog “vidio sve što je učinio” što jasno uključuje i prvog muškarca i ženu, njihova tijela i seksualnost i “bijaše veoma dobro” (Knjiga Postanka 1:31).

Prema tome, naše je vjerovanje da je heteroseksualni odnos prakticiran na prirodan, Bogom stvoreni način između punoljetnih osoba koje na to samovoljno pristaju čisto i prirodno čudo Božje tvorevine te da je kao takovo Biblijom odobreno.

 • Knjiga Postanka 1:26-28; Knjiga Postanka 2:18-25; Poslanica Titu 1:15; Poslanica Rimljanima 13:10; Poslanica Galaćanima 5:22,23.

Svetost života

Vjerujemo da je ljudski život svet i da svatko ima pravo biti tretiran kao individua stvorena po obličju Božjem. Dužnost je svakog kršćanina da voli svojeg bližnjeg kao samoga sebe (Evanđelje po Marku 12:31) bez obzira na rasu, spol, boju kože, nacionalnost ili društveni položaj. Protivimo se svim oblicima diskriminacije, predrasuda i nasilja.

Vjerujemo da je ljudski život od samog svog početka pa do kraja dragocjeni Božji dar i kao takav se treba poštivati i njegovati. Pošto je Bog jedini koji nam može dati život jedino On zna kada je vrijeme da svaki od nas umre. Prema tome vrijeme naše smrti treba ostaviti u Njegovim rukama (Psalam 31:15).

 • Knjiga Postanka 1:27; 2:7; Psalam 139:14-16; Poslanica Galaćanima 6:10; Poslanica Rimljanima 2:11; Prva poslanica Korinćanima 16:14.

Građanska odgovornost

Smatramo da je dužnost svakog vjernika da bude uzoran i pošten građanin te da pridonosi zajednici i društvu u kojem živi. Prihvaćamo učenje Biblije koja kaže: “Neka se svatko pokorava višim vlastima, jer nema vlasti osim od Boga” (Poslanica Rimljanima 13:1).

No, u slučajevima kada zakon i zakonske uredbe čovjeka povrjeđuju našu vjeru ili dužnost da svjedočimo drugima o našoj vjeri smatramo da kršćani trebaju slijediti glas svoje savjesti (Djela apostolska 5:27-29).

 • Poslanica Rimljanima 12:18; 13:1-7; Prva Petrova poslanica 2:17; Evanđelje po Mateju 22:20,21; Djela apostolska 4:19,20.

Isusov drugi dolazak

Vjerujemo da će se biblijska pretkazanja o budućnosti svijeta ispuniti baš kao što su se mnoga od njih već i ispunila. Sada živimo u razdoblju kojeg Biblija naziva “posljednja vremena” ili “vrijeme kraja”, što se odnosi na doba tik prije povratka Isusa Krista (Druga poslanica Timoteju 3:1). Isusovim povratkom na Zemlju započet će milenij mira. Svi će ratovi prestati, nasilje će iščeznuti i zavladat će pravednost i jednakost za sve ljude ovog svijeta.

 • Daniel 12:4; Evanđelje po Mateju 24:29-31; Otkrivenje 11:15; Daniel 2:44; Izaija 11:9.