Valorile fundamentale ale organizaţiei The Family International sunt

  • Matei 22:39; Ioan 13:34; 15:12–13; Galateni 6:10; Efeseni 4:32; 1 Tesaloniceni 3:12; Evrei 13:1; 1 Petru 4:8; 1 Ioan 3:16; 4:20–21; Psalmul 133:1; 1 Corinteni 1:10; 12:25–27; Filipeni 1:27; Galateni 6:2; Romani 12:5; 1:12; 1 Tesaloniceni 5:11

Soluţiile spirituale. Noi aplicăm principiile spirituale în viaţa de zi cu zi pentru a depăşi obstacolele, a rezolva conflictele, a maximiza potenţialul şi a vindeca inimi. Noi căutăm să dăruim şi altora din bogăţia noastră de cunoştinţe spirituale.

  • Ioan 6:63; 1 Corinteni 2:4; 2 Corinteni 3:6; 4:7; 10:4; Psalmul 28:7; 37:39; Zaharia 4:6b; Filipeni 2:13; 2 Corinteni 1:4; Romani 8:5–6, 26

Diversitatea şi inovaţia. În munca şi misiunea noastră creativitatea şi iniţiativa personală sunt foarte apreciate. Dacă Dumnezeu călăuzeşte într-o anumită direcţie iar noi ne punem în mişcare să-L urmăm atunci totul este posibil.

  • Eclesiastul 9:10; Romani 12:11; 1 Corinteni 7:17; 12:4–7,11,12; Romani 12:4–6; Efeseni 3:20; Filipeni 1:6; 2 Timotei 1:6

Să trăim „ca pentru El”. Noi ne punem credinţa în acţiune şi ne ocupăm de inimile ostenite şi tulburate, de cei dezavantajaţi, necăjiţi şi în nevoie ca şi cum ne-am ocupa de Iisus.

  • 1 Ioan 2:6; Ioan 13:15; Efeseni 5:2; Isaia 61:1–3; 1 Ioan 3:16–18; Fapte 20:35; Matei 20:28; Matei 25:40; Efeseni 6:6–7; Coloseni 3:17,23; 2 Corinteni 4:5; 5:15,20; Proverbe 19:17