Jesus Christ

Mesajul mântuirii

Ţi-ai dori o relaţie personală plină de satisfacţii cu Dumnezeul iubirii? Nu un Dumnezeu formal şi distant care urmăreşte doar ceremoniile religioase, ci un Dumnezeu care te iubeşte pe tine, personal, şi care doreşte să-ţi umple viaţa şi inima cu iubire, cu bucurie şi cu linişte sufletească – un Dumnezeu care doreşte să comunice cu tine, să te călăuzească în viaţă, să te consoleze când eşti la pământ, să-ţi înlocuiască stresul şi îngrijorările cu credinţă şi încredere, să te înveţe cum să trăieşti în dragoste şi armonie cu tine însuţi şi cu alţii şi să îţi dea răspunsuri şi soluţii atunci când ai nevoie de ele.

Pe lângă acestea, ce-ar fi dacă ai avea şi garanţia că vei intra în Rai în viaţa de apoi?

Poţi avea aceste lucruri chiar azi şi, îţi vine să crezi sau nu, este foarte uşor!

Nici unul dintre noi nu este suficient de bun pentru a se salva singur şi a-şi câştiga intrarea în Rai. Biblia spune că „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava[iertarea] lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Însă vestea bună este că Dumnezeu L-a trimis pe Iisus Hristos ca să ia asupra Lui povara umanităţii încât cei care cred în El şi care primesc acest dar gratuit să poată fi iertaţi de toate greşelile şi păcatele lor, să poată fi reconciliaţi cu Dumnezeu şi să poată cunoaşte iubirea şi libertatea veşnică în Rai. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea [pe tine şi pe mine], că a dat pe singurul Lui Fiu [Iisus Hristos], pentru ca oricine crede în El, să nu piară [să nu fie osândit], ci să aibă viaţa veşnică [Raiul pentru totdeauna]” (Biblia, Ioan 3:16).

Poate părea simplu sau chiar copilăresc totuşi aceasta este calea pe care Marele Creator al universului a ales-o pentru a-şi dezvălui şi a ne aduce tuturor dragostea, adevărul şi mântuirea Sa. El a făcut în mod intenţionat să fie atât de simplu pentru ca oricine să poată primi iubirea Sa indiferent de rasă, religie sau statut social. – Oricine, oricând! De fapt, a-L primi pe Iisus în viaţa ta este atât de simplu că El a spus: „Oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea” (Biblia, Marcu 10:15).

Iisus te iubeşte şi îţi va da acest dar minunat chiar acum dacă te vei ruga cu sinceritate această mică rugăciune şi dacă Îi vei cere să intre în inima ta:

„Dragă Iisus, cred că ai murit pentru mine şi că mă iubeşti. Îmi deschid acum inima şi Te invit să intri în inima mea. Iartă-mă pentru greşelile trecute şi dă-mi, te rog, darul Tău al vieţii veşnice în Rai. Umple-mă cu iubirea, pacea şi bucuria Ta şi ajută-mă să învăţ cum să împărtăşesc această iubire şi bucurie şi altora. Amin.”

Bine, m-am rugat rugăciunea. Acum ce mai urmează? Începe-ţi viaţa cea nouă.


Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de a iubi şi de a fi iubiţi şi numai El poate satisface dorinţa profundă a fiecărui suflet omenesc pentru iubire totală şi înţelegere deplină. Lucrurile de pe acest pământ pot satisface trupul însă numai Dumnezeu şi iubirea Sa eternă pot umple acel gol spiritual şi dureros din inimile noastre, acel loc pe care El L-a creat pentru Sine şi numai pentru Sine. Sufletul omenesc nu poate fi niciodată satisfăcut pe deplin cu nimic altceva decât cu uniunea totală cu marele şi iubitorul Spirit care l-a creat.