Jesus Christ

Seznam se s Ježíšem

Chtěl bys navázat osobní vztah s Bohem lásky? Nemluvíme o nějakém vzdáleném Bohu, který vyžaduje náboženské tradice a rituály, ale o Bohu, který tě má osobně rád a chce naplnit tvé srdce láskou, radostí a pokojem. Tento Bůh chce s tebou komunikovat, provázet tě životem, utěšit tě, když jsi smutný, stres a obavy nahradit odvahou a důvěrou, naučit tě žít v lásce a harmonii se sebou samým i s lidmi okolo tebe, a dát ti odpovědi a řešení na prolémy, na které narazíš.

A navíc ti nabízí zaručený vstup do nebe na konci tohoto pozemského života.

Můžeme se snažit sebevíc, ale nikdo z nás není tak dokonalý, aby se sám mohl spasit a vstoupit do nebe. Bible říká, že "všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy" (Bible, Římanům 3:23). Naštěstí Bůh poslal Ježíše Krista, který na sebe vzal lidské hříchy, aby ti, kteří v Něj věří a přijmou tento dar, našli odpuštění všech svých chyb a hříchů, mohli se setkat s Bohem a prožívat lásku a svobodu navěky v nebi. "Neboť Bůh tak miloval svět (tebe i mě), že dal svého jediného Syna (Ježíše Krista), aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul (nebyl odsouzen k zatracení), ale měl život věčný (v nebi)" (Jan 3:16).

Možná se to může zdát příliš naivní, ale takhle se nám hlavní Stvořitel vesmíru rozhodl předat Svou lásku, pravdu a spasení. Úmyslně to udělal takto jednoduché, aby Jeho lásku mohl přijmout kdokoliv, bez ohledu na svůj původ, náboženství nebo sociální status: je pro kohokoliv kdykoliv. Pozvat Ježíše do svého života je tak prosté, že řekl: kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde" (Marek 10:15).

Ježíš tě miluje a chce ti dát svůj nezapomenutelný dar právě teď, stačí se jen upřímně pomodlit tuto modlitbu a pozvat Ho do svého srdce:

"Drahý Ježíši, věřím, že jsi za mě zemřel a že mě miluješ. Otevírám ti teď své srdce a prosím Tě, abys vešel. Odpusť mi mé hříchy a dej mi, prosím, dar věčného života v nebi. Naplň mě Svou láskou, pokojem a radostí a nauč mě se podělit o tuto lásku a radost s druhými. Amen."

Tak jsem se pomodlil. Co dál? Začátek nového života.


Bůh nás stvořil s potřebou milovat a být milován. On jediný může vyplnit nejhlubší touhu každého člověka po absolutní lásce a naprostém porozumění. Věci tohoto světa mohou uspokojit tělo, ale jenom Bůh a Jeho věčná láska může úplně uspokojit duchovní prázdnotu hluboko v srdci - prostor, který si vyhradil jen pro sebe. Lidská duše nemůže být nikdy uspokojena ničím jiným než spojením s Božím Duchem, který ji stvořil.