The Family International v Evropě

The Family International (TFI) v Evropě je křesťanská síť jednotlivců, sdílejících jedno a totéž přání - zlepšit tento svět. Věříme, že obyčejná láska Boha a našeho bližního jsou klíčem k složitým společenským problémům i v dnešní rychle se vyvíjející společnosti jako je současná Evropa.

Ve zkratce

Naše poslání

Naše poslání je vyjádřit Boží poselství lásky a naděje konkrétními činy. Nabízíme humanitární asistenci i duchovní řešení ke zdokonalení kvality života lidí skrze osobní vztah s Bohem.

Naše víra

The Family International (TFI) je mezinárodní křesťanské společenství, jehož posláním je podělit se o poselství Boží lásky s lidmi po celém světě. Jsme přesvědčeni, že každý člověk může navázat osobní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, a tím získat radostnou a pokojnou mysl a motivaci pomáhat ostatním a předávat dobrou zprávu o Jeho lásce.

Naše články

The Family International vydává řadu inspiračních a vzdělávacích článků. Výběr těchto článků je dostupný ve většině nejrozšířenějších jazyků. (Viz stránka společenství TFI.)

Obšírněji

Administrace

Služby TFI jsou administrativní složkou The Family International a poskytují různé služby misionářům TFI.

Řídicí dokumenty

Řídicí dokumenty

V roce 1995 the Family International přijala členské Stanovy, které kodifikovaly body víry, práv a povinností svých členů.

Členství

The Family International je otevřená všem lidem, a nabízí jim evangelium, které se neohlíží na rozdílnost původu, kulturního pozadí, pohlaví ani národnosti.

Životní styl

Změna a obnova jsou hluboko zakořeněné v tradici TFI. To obdařilo členy přizpůsobivostí a inovačními dovednostmi ve všech možných situacích.

Projekty

Rozmanitost je jednou ze silných stránek TFI, jak lze vyčíst i z různorodých misijních a humanitárních programů, kterým se věnují členové TFI v Evropě během uplynulých čtyřiceti let.

Děti

Jsme přesvědčeni, že děti jsou neocenitelné Boží dary a mají právo na nejlepší možnou výchovu v prostředí, které umožňuje bohatě zabezpečit jejich fyzické, vzdělávací, intelektuální, morální a emocionální potřeby.

Hudba

The Family International má bohaté hudební dědictví. Členové složili tisíce originálních písniček nabízejících širokou škálu stylů.

Historie

Počátky "The Family International" můžeme vystopovat do roku 1968 v Huntington Beach v Kalifornii, kde náš zakladatel David Brandt Berg (1919-1994) spolu se svou rodinou zahájil asistenci a službu alternativní mládeži.

Kontakt