;

The Family International v Evropě

The Family International (TFI) v Evropě je křesťanská síť jednotlivců, sdílejících jedno a totéž přání - zlepšit tento svět. Věříme, že obyčejná láska Boha a našeho bližního jsou klíčem k složitým společenským problémům i v dnešní rychle se vyvíjející společnosti jako je současná Evropa.

Ve zkratce  

Naše poslání

Naše poslání je vyjádřit Boží poselství lásky a naděje konkrétními činy. Nabízíme humanitární asistenci i duchovní řešení ke zdokonalení kvality života lidí skrze osobní vztah s Bohem.

Naše víra

The Family International (TFI) je mezinárodní křesťanské společenství, jehož posláním je podělit se o poselství Boží lásky s lidmi po celém světě. Jsme přesvědčeni, že každý člověk může navázat osobní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, a tím získat radostnou a pokojnou mysl a motivaci pomáhat ostatním a předávat dobrou zprávu o Jeho lásce.

Naše články

The Family International vydává řadu inspiračních a vzdělávacích článků. Výběr těchto článků je dostupný ve většině nejrozšířenějších jazyků. (Viz stránka společenství TFI.)

Obšírněji  

Administrace

Karen and Steve

Služby TFI jsou administrativní složkou The Family International a poskytují různé služby misionářům TFI.

Řídicí dokumenty

The Charter

V roce 1995 the Family International přijala členské Stanovy, které kodifikovaly body víry, práv a povinností svých členů.

Členství

Členství

The Family International je otevřená všem lidem, a nabízí jim evangelium, které se neohlíží na rozdílnost původu, kulturního pozadí, pohlaví ani národnosti.

Životní styl

Strength in diversity

Změna a obnova jsou hluboko zakořeněné v tradici TFI. To obdařilo členy přizpůsobivostí a inovačními dovednostmi ve všech možných situacích.

Projekty

Strength in diversity

Rozmanitost je jednou ze silných stránek TFI, jak lze vyčíst i z různorodých misijních a humanitárních programů, kterým se věnují členové TFI v Evropě během uplynulých čtyřiceti let.

Děti

Děti

Jsme přesvědčeni, že děti jsou neocenitelné Boží dary a mají právo na nejlepší možnou výchovu v prostředí, které umožňuje bohatě zabezpečit jejich fyzické, vzdělávací, intelektuální, morální a emocionální potřeby.

Hudba

Hudba

The Family International má bohaté hudební dědictví. Členové složili tisíce originálních písniček nabízejících širokou škálu stylů.

Historie

Historie

Počátky "The Family International" můžeme vystopovat do roku 1968 v Huntington Beach v Kalifornii, kde náš zakladatel David Brandt Berg (1919-1994) spolu se svou rodinou zahájil asistenci a službu alternativní mládeži.

Kontakt