;

A Family Internatioanl Küldetésnyilatkozata

A Family International:

Egy nemzetközi keresztény közösség, amelynek célja átadni Isten szeretetét az embereknek szerte a világon. Arra törekszünk, hogy Jézus feltétel nélküli szeretetével megmutassuk a reményhez és lelki megújuláshoz vezető utat mindenkinek, születésétől, vallásától vagy társadalmi státuszától függetlenül. Lelki megoldások segítségével szeretnénk megváltoztatni a világot és segíteni másoknak megtalálni a válaszokat az élet legfontosabb kérdéseire, valamint Isten szeretetét tettekké alakítva megértést mutatni az embereknek. Szeretnénk Jézus nyomdokaiba lépve „hirdetni az Evangéliumot… meggyógyítani a megtört szíveket, szabadulást hirdetni a foglyoknak és megnyitni a vakok szemeit.” (Lukács 4:18)

Célunk:

  • Jobbá tenni a világot. Megosztani Isten szeretetének üzenetét minden emberrel.
  • Legfőbb vágyunk, hogy minél több embernek megtanítsuk, hogyan lehet személyes kapcsolatuk Istennel, és hogyan változtathatják meg ők maguk saját környezetüket. Szeretnénk a lelki növekedést támogató környezetet fenntartani, ami segít megosztani Isten szeretetét, a „Jó Hírt” és a megváltást másokkal és a keresztény erkölcsi és egyéb értékeket a mindennapi életben is alkalmazni.

  • Lelki fejlődés: A lelki és érzelmi támogatás fontos számunkra, hiszen ezek segíthetnek a modern élet nehézségeinek kezelésében.
  • A tagok személyes tanácsadással, támogató csoportok, szemináriumok és egyéb rendezvények útján biztosítanak különböző lehetőségeket a lelki fejlődéshez. A tagok számos személyiség fejlesztő és oktató programot szerveznek gyerekek részére, azonkívül hitalapú tanácsadást biztosítanak tanároknak és szülőknek egyaránt.

  • Humanitárius segítség: A hátrányos helyzetűek, otthonukat vagy reményüket vesztettek életminőségének javítása.
  • A tagok számos különböző humanitárius kezdeményezésben vesznek részt a szükséget szenvedők igényeinek kielégítésére, amelyek közé tartozik a segélyprogramokban, oktató célú kezdeményezésekben, fenntartható fejlődéssel foglalkozó programokban, jótékony rendezvényeken, orvosi és élelmiszer segélyakciókban és megelőző programokban való részvétel. A tagok feladatuknak tekintik a segélyprogramok résztvevőinek lelki támogatását is, azonkívül rendszeres látogatást tesznek és programokat szerveznek kórházak, nevelő otthonok, menekült táborok és hajléktalan szállások számára.

  • return