The Family International Európa

A The Family International (TFI) Európa keresztény egyének és önálló csoportok hálózata, akiknek legfőbb célja, hogy jobbá tegyék a világot. Úgy gondoljuk, hogy az Isten és embertársaink felé mutatott szeretet megoldást nyújt az emberi társadalom legtöbb összetett problémájára, még a mai gyorsan fejlődő Európában is.

Röviden

Küldetésünk

Közös küldetésünknek tekintjük, hogy Isten üzenetét a szeretetről és a reményről tettekké változtassuk. Ezt részben humanitárius projektek és az életminőséget javító lelki válaszok segítségével kívánjuk elérni, megtanítva az embereket arra, hogyan lehet személyes kapcsolatuk Istennel.

Hitvallásunk

A Family International egy keresztény közösség, amelynek célja Isten szeretetének megosztása minden emberrel a világon. Hisszük, hogy minden embernek lehet személyes kapcsolata Istennel Jézus Krisztuson keresztül, aminek eredményeként boldogságra, lelki békére találhat, azonkívül motivációt érez, hogy másoknak is segítsen, Isten szeretetének jó hírét megosztva velük. Alapvető hitvallásunk nagyjából megegyezik a világ legtöbb keresztényének hitével, ugyanakkor van néhány szokatlan hitelvünk is.

Írásaink

A Family International számos különböző vallásos, inspirációs és oktatással kapcsolatos írást állít elő, amelyek közül több számos nyelven elérhető. (Lásd a TFI közösségi oldalait)https://thefamilyeurope.org/hu/hitvallása.html

Részletesen

Igazgatás

A TFI Services (Szolgálatok) a Family International adminisztratív részlege és legfőbb feladata a szervezet misszionáriusainak szánt szolgáltatások szervezése,

rányadó dokumentumok

Szabályzatot

1995-ben a Family International egy Szabályzatot vezetett be tagjai számára, ami összefoglalja a tagok hitelveit, jogait és kötelezettségeit.

Tagság

A TFI valamennyi náció, kultúra, nem és ország tagjainak részvételét szívesen fogadja.

Életmód

A változás és a megújulás a TFI kultúrájának szerves része, amelynek köszönhetően a szervezet számos generációjának tagjai mindig könnyen alkalmazkodtak különböző helyzetekben és elsajátították a sokszínű programokhoz szükséges készségeket. Ez a kreatív atmoszféra erősíti a bajtársiasságot és az összetartozást.

Projektek

A Family International egyik erőssége a diverzitásban rejlik, amit a tagok szolgálatainak sokszínűsége is jól illusztrál.

Gyermekek

Hisszük, hogy a gyermekek Isten csodálatos és felbecsülhetetlen ajándékai és joguk van a lehető legjobb gondoskodáshoz, és olyan környezethez, ahol valamennyi fizikai, oktatási, intellektuális, erkölcsi és érzelmi szükségletük teljesül.

Zene

A Family International gazdag zenei örökséget mondhat magáénak. A tagok immár több ezer eredeti dalt komponáltak számos zenei stílusban.

A Family International története

A Family International a kaliforniai Huntington Beach-ről indult 1968-ban, ahol az alapító David Brandt Berg (1919-1994) és családja szolgálatot indított az akkori rendszer és kultúra ellen fellázadt fiatalok körében.

Kapcsolat