Familien Internasjonals misjonserklæring

The Family International (TFI) er...

...et internasjonalt kristent felleskap som har forpliktet seg til å formidle budskapet om Guds kjærlighet til mennesker over hele kloden. Vi forsøker å bringe håp og åndelig fornyelse gjennom Jesu Kristi betingelsesløse kjærlighet, som er uten begrensninger og tar ikke hensyn til rase, tro eller sosial status. Vi streber etter å skape forandring i verden. Det gjør vi ved å tilby åndelige løsninger på livets utfordringer, ved å forvandle Guds kjærlighet til handlinger som manifesterer vennlighet og medfølelse, og ved å forsøke å bedre andres liv. Vi prøver å etterfølge Jesu eksempel. Hans virke var “å forkynne Evangeliet …for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen “ (Bibelen, Lukas 4:18, NKJV).

Vi har forpliktet oss til:

  • return