The Family International i Europa

The Family International (TFI) i Europa er et kristent fellesskap bestående av et nettverk av enkeltpersoner forent i et ønske om å gjøre verden til et bedre sted å være. Vi tror at den enkle kjærligheten til Gud og vår neste er nøkkelen til å løse samfunnets komplekse problemer, selv i et samfunn i så rask utvikling som dagens Europa.

Litt om oss

Vår misjon

Vår felles misjon er å sette Guds budskap om håp og kjærlighet ut i handling. Vi prøver å bidra til å gjøre en forskjell gjennom humanitær bistand, så vel som åndelig veiledning for å bedre menneskers livskvalitet ved å hjelpe de til å utvikle et personlig forhold til Gud.

Hva vi tror

The Family International (TFI) er et internasjonalt kristent fellesskap som har som formål å dele Guds kjærlighet med mennesker over hele verden. Vi tror at alle kan ha et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus, som gir oss glede og sinnsro, så vel som motivasjon til å hjelpe andre og forkynne de gode nyhetene om hans kjærlighet.

Vår litteratur

The Family International utgir et stort utvalg av literatur til trosoppbygging, inspirasjon og utvikling. Et utvalg av disse publikasjoner er å finne på TFIs community website både på engelsk og en rekke andre språk.

Mer om oss

Lederskap

TFI Services fungerer som den administrative delen av TFI.‭ ‬De sørger for TFIs misjonærer på en rekke områder.

Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

I‭ ‬1995‭ ‬vedtok TFI et medlemscharter hvor forskrifter for medlemmenes rettigheter,‭ ‬tro og ansvar ble nedfelt.

Medlemskap

The Family International strekker en hånd av aksept til alle mennesker, med et evangelium som gjør ingen forskjell på rase, kultur, kjønn eller nasjonalitet.

Levesett og kultur

Endring og fornyelse er en naturlig del av TFIs kultur.‭ ‬Dette har vært med på‭ ‬å berik medlemmer med en god tilpassingsevne og evne til nytenkning i de mange forskjellige utfordringer.

Prosjekter

Mangfold er en av de sterkeste sidene ved TFI og det kommer til utrykk gjennom de forskjellige aktiviteter og humanitære prosjekter som medlemmene har vært engasjert i i de siste 40 årene.

Barn

Vi tror at barn er en uvurderlig gave fra Gud og bør få den aller beste omsorg i omgivelser hvor deres fysiske,‭ ‬intellektuelle,‭ ‬moralske,‭ ‬emosjonelle og utdannelses-behov blir rikelig ivaretatt.

Musikk

TFI har en rik musikalsk arv.‭ ‬Medlemmer har komponert tusenvis av egne sanger som spenner over et bredt spekter av stilarter.

Historie

TFIs historie har sitt utspring i‭ ‬1968‭ ‬i Huntington Beach,‭ ‬California,‭ ‬hvor vår grunnlegger David Brandt Berg (‬1919-1994‭) ‬sammen med sin familie begynte sitt arbeid blant den motkulturelle ungdommen.

Get in touch