Jesus Christ

Modlitwa o Zbawienie

Czy pragniesz satysfakcjonującej osobistej więzi z Bogiem Miłości? Nie formalnym, wyniosłym Bogiem, który żąda religijnych ceremonii, lecz Bogiem, który kocha cię jako osobę i który chce wypełnić twoje życie i serce miłością, radością i spokojem ducha – Bogiem, który chce komunikować się z tobą, prowadzić cię przez życie, pocieszać cię, gdy jesteś przygnębiony, zastąpić twój stres i zmartwienia wiarą i pewnością siebie, nauczyć cię, jak żyć w zgodzie i miłości ze sobą i innymi oraz dać ci odpowiedzi i wskazać rozwiązania, gdy ich potrzebujesz.

Ponadto, co powiesz na gwarantowany wstęp do nieba?

Możesz mieć to wszystko już dziś, i czy chcesz wierzyć, czy nie, wcale nie będzie to trudne!

Mimo naszych starań, nikt z nas nie jest na tyle dobry, by bez Bożej pomocy zostać zbawionym i móc wstąpić do nieba. Biblia mówi: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List do Rzymian 3:23). Na szczęście Bóg zesłał Jezusa Chrystusa, by wziął na Siebie ciężar grzechów ludzkości, aby ci, którzy wierzą w Niego i otrzymują Jego dary, mogli uzyskać przebaczenie za wszystkie swoje błędy i grzechy i by mogli powrócić do Boga i w niebie doświadczyć wiecznej miłości i wolności. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia wg św. Jana 3:16).

Plan ten może ci się wydawać zbyt prosty lub naiwny, jednak to właśnie jest zamysł wielkiego Stwórcy wszechświata, zgodnie z którym postanowił On objawić i przynieść nam wszystkim Swą miłość, prawdę i zbawienie. Celowo uczynił ten proces tak prostym, by każdy, niezależnie od rasy, religii i statusu społecznego, mógł cieszyć się Jego miłością. Każdy, w każdej chwili! Bardzo łatwo możemy zaprosić Jezusa do naszego życia, co On sam podkreśla słowami: „Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Ewangelia wg św. Marka 10:15).

Jezus cię kocha i gdy tylko szczerze odmówisz tę krótką modlitwę i poprosisz Go, by zamieszkał w twym sercu, natychmiast wręczy ci Swoje wspaniałe dary:

„Drogi Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie i że mnie kochasz. Otwieram dla Ciebie moje serce i proszę, byś w nim zamieszkał. Przebacz mi moje dawne winy i proszę, podaruj mi wieczne życie w niebie. Wypełnij mnie Twą miłością, pokojem i radością i naucz mnie, jak dzielić się nimi z innymi. Amen.”

OK, pomodliłem się. Co dalej? Teraz zaczyna się dla ciebie nowe życie.

Każdy z nas ma potrzebę kochania i bycia kochanym – takimi stworzył nas Bóg. On jeden potrafi ukoić najgłębszą tęsknotę każdej ludzkiej duszy, tęsknotę za całkowitą miłością i zrozumieniem. Ziemskie dobra mogą zaspokoić potrzeby ciała, lecz jedynie Bóg i Jego wieczna miłość mogą wypełnić bolesną duchową pustkę w naszych sercach – w miejscu, które stworzył specjalnie dla Siebie. Nic nie może dać duszy ludzkiej takiego spełnienia, jak całkowite zjednoczenie z wielkim i kochającym Duchem, który ją stworzył.