The Family International (TFI) Europa

The Family International (TFI) Europa to chrześcijańska organizacja zgromadzeń indywidualnych, zjednoczona pragnieniem uczynienia świata lepszym miejscem. Wierzymy, że właśnie miłość Boga i bliźniego jest kluczem do złożonych problemów społecznych, nawet w tak szybko zmieniającym się społeczeństwie, jakim jest współczesna Europa.

W skrócie

Nasza misja

Naszą misją jest tłumaczenie Bożego przesłania miłości i nadziei na działanie. Pragniemy wprowadzić zmiany na lepsze, oferując pomoc humanitarną oraz duchowe rozwiązania w celu poprawy jakości życia ludzi poprzez osobisty kontakt z Bogiem.

Nasze wierzenia

The Family International (TFI) jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańską zaangażowaną w dzielenie się przesłaniem miłości Bożej z ludźmi na całym świecie. Wierzymy, że każdy może mieć osobistą relację z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, która zapewnia szczęście i spokój ducha, jak również motywację do pomagania innym i dzielenia się dobrą nowiną o Jego miłości.

Nasze publikacje

The Family International (TFI) produkuje wiele publikacji religijnych, inspirujących i edukacyjnych. Wybór tych publikacji jest dostępny w większości głównych językach. (Patrz strona TFI).

Szczegóły

Zarządzanie

TFI Services działa jako organ administracyjny i świadczy szereg usług misjonarzom z TFI

Dokumenty Zarządzające

Członkostwo

W 1995 r. TFI uchwaliło Kartę członkostwa, która kodyfikuje przekonania, prawa i obowiązki przynależności.

Członkostwo

TFI z radością wita wszystkich ludzi oferując im ewangelię, która nie wprowadza rozróżnień rasowych, kulturowych, płciowych czy narodowościowych.

Styl życia i Kultura

Zmiany i proces odnowy wpisują się w kulturę TFI. Dzięki temu jego członkowie osiągnęli zdolności adaptacyjne i innowacyjne umiejętności życiowe w ramach wielu różnorodnych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia

Różnorodność jest jedną z mocnych stron TFI, wyrażoną różnorodnością programów współpracy i pomocy humanitarnej podejmowanych przez członków TFI Europa w ciągu ostatnich czterech dekad.

Dzieci

Wierzymy, że dzieci są bezcennym darem od Boga i mają prawo do możliwie jak najlepszej opieki, w środowisku gdzie ich fizyczne, edukacyjne, intelektualne i emocjonalne potrzeby są spełniane.

Muzyka

TFI posiada bogate dziedzictwo muzyczne. Członkowie skomponowali tysiące oryginalnych piosenek obejmujących szeroki wachlarz stylów muzycznych.

Historia

TFI rozpoczęło działalność w 1968 roku w Huntington Beach, w Kalifornii, gdzie nasz założyciel, David Brandt Berg (1919-1994) wraz z rodziną rozpoczął służbę na rzecz kontrkulturowej młodzieży.

Kontakt