Misja TFI

TFI jest

Międzynarodową Chrześcijańską społecznością, zobowiązującą się do szerzenia chrześcijańskiego przesłania miłości Boga do ludzi na całym świecie. Staramy się przyczyniać do odzyskania nadziei i duchowego odnowienia poprzez bezwarunkową miłość Jezusa Chrystusa, która nie zna granic rasowych, wyznaniowych czy też statusowych. Staramy się wprowadzać zmiany, oferując duchowe rozwiązania dla wyzwań życiowych, wcielając Bożą miłość w czyny, za którymi idzie dobro, współczucie i poprawa jakości życia innych ludzi. Staramy się iść śladami Jezusa, którego posługą było „głosić Ewangelię … uciśnionych odsyłać wolnymi, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie”. (Pismo Święte, św. Łukasz 4:18T).

Zobowiązujemy się do

  • return