The Family International Europe

The Family International (TFI) Europe, är ett nätverk av kristna människor som är förenade med en önskan att göra världen till en bättre plats. Vi tror att Guds kärlek och kärleken till våra medmänniskor är nyckeln till samhällets komplexa problem, även i ett så snabbt utvecklande samhälle som det moderna Europa.

Kort om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att sätta Guds kärleksfulla och hoppingivande budskap i handling. Vi eftersträvar att göra skillnad genom att erbjuda humanitärt bistånd, såväl som att ge andliga svar för att förbättra människors livskvalitet genom ett personligt förhållande till Gud.

Vår tro

The Family International (TFI) är en internationell kristen gemenskap som har för avsikt att dela budskapet om Guds kärlek med människor runt om i världen. Vi tror att alla kan ha ett personligt förhållande till Gud genom Jesus Kristus, vilket ger lycka och sinnesfrid samt motivationen att hjälpa andra och att dela med sig av den goda nyheten om Hans kärlek.

Våra skrifter

The Family International producerar en rad andakts, inspirerande och pedagogiska skrifter. Ett urval av dessa skrifter finns på de flesta större språken. (Se TFI:s community webbplats).

I detalj

Administration

TFI Services fungerar som den administrativa delen av TFI och de står TFI:s medlemmar och missionärer till tjänst på många olika sätt.

Styrdokument

Styrdokument

År 1995 antog TFI stadgar för medlemskap som kodifierar medlemmarnas tro, rättigheter och ansvar.

Medlemskap

TFI välkomnar och accepterar medverkan av människor oberoende av etnicitet, kultur, kön eller nationalitet.

Livsstil och kultur

Förändring och förnyelse är en naturlig del av TFI:s kultur. Detta har försett rörelsens medlemmar med god anpassningsförmåga och innovativ livskunskap i deras många och varierande projekt.

Projekt

Mångfald är en av TFI:s styrkor, vilket uttrycks i de olika uppsöknings- och humanitära program som medlemmarna i TFI Europe genomförde under de senaste fyra decennierna.

Barn

Vi tror att barn är ovärderliga gåvor från Gud och att de bör få den bästa möjliga omsorg, i en miljö där deras fysiska, pedagogiska, intellektuella, moraliska och känslomässiga behov uppfylls på bästa sätt.

Musik

TFI har ett rikt musikaliskt arv. Medlemmar har komponerat tusentals låtar som omfattar ett stort reportoar av olika musikstilar.

Historia

TFI startade 1968 i Huntington Beach, Kalifornien, där vår grundare, David Brandt Berg (1919-1994), tillsammans med sin familj började en verksamhet bland den tidens sökande ungdomar.

Kontakta oss