Family International (TFI) Europë

Family International (TFI) Europë është një rrjet Kristian i përbërë prej individësh të bashkuar nga dëshira për ta bërë botën një vend më të mirë. Ne besojmë se thjesht dashuria e Zotit dhe dashuria për njëri-tjetrin janë çelësi i problemeve komplekse të shoqërisë sonë, madje edhe të një shoqëri të tillë që evolon kaq shpejt si Europa e sotme.

Shkurt

Misioni ynë

Misioni ynë është të përcjellim mesazhin e dashurisë dhe shpresës së Zotit me vepra. Ne përpiqemi të bëjmë dallimin duke ofruar asistencë humanitare, si dhe zgjidhje shpirtërore për të përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve nëpërmjet një marrëdhënie personale me Zotin.

Besimet tona

Family International (TFI) është një komunitet ndërkombëtar Kristian i përkushtuar për të ndarë me njerëzit anë e mbanë globit mesazhin e dashurisë së Zotit. Ne besojmë se çdokush mund të ketë një marrëdhënie personale me Zotin nëpërmjet Jezu Krishtit, e cila siguron lumturinë dhe paqen e mendjes, si dhe motivimin për të ndihmuar të tjerët dhe për të ndarë lajmin e mirë të dashurisë së Tij.

Botimet tona

Family International prodhon një sërë materialesh kristiane me përmbajtje frymëzuese dhe edukative. Një përzgjedhje e këtyre shkrimeve është e disponueshme në shumicën e gjuhëve kryesore. (Shih faqen e internetit të komunitetit të TFI).n most major languages. (See TFI’s community website).

Në detaje

Administrimi

Shërbimet TFI janë krahu administrativ i Family International dhe ofrojnë një numër shërbimesh për misionarët e Family-it.

Dokumentet Administrative

Dokumentet Administrative

Në vitin 1995, Family International miratoi Statutin e anëtarësimit i cili kodifikon besimet, të drejtat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të saj.

Anëtarësia

Family International zgjat dorën e miqësisë tek të gjithë njerëzit, duke u ofruar atyre një ungjill që nuk bën dallime nga raca, kultura, gjinia apo kombësia.

Stili i jetës

Ndryshimi dhe ripërtëritja janë të natyrshme për kulturën e TFI-së. Kjo i ka pajisur anëtarët e saj me përshtatshmëri dhe aftësi inovative në aspekte të ndryshme të jetës.

Projektet

Diversiteti është një nga pikat e forta të TFI-së, i shprehur në shumëllojshmërinë e aktiviteteve të ndryshme dhe programeve humanitare të ndërmarra nga anëtarët e TFI Europe gjatë katër dekadave të fundit.

Fëmijët

Ne besojmë se fëmijët janë dhurata të paçmueshme nga Zoti dhe kanë të drejtën e tyre për të pasur kujdesin më të mirë që është i mundur, në një mjedis ku nevojat e tyre fizike, edukative, intelektuale, morale dhe emocionale janë plotësisht të përmbushura.

Muzika

Family International ka një trashëgimi të pasur muzikore. Anëtarët kanë kompozuar mijëra këngë origjinale që përfshijnë një gamë të gjerë rrymash muzikore.

Histori

Family International i ka gjurmët e origjinës së saj në vitin 1968 në Huntington Beach, Kaliforni, ku themeluesi ynë, David Brandt Berg (1919-1994) së bashku me familjen e tij filloi misionin ndaj të rinjve që ishin kundërkulturë së asaj kohe.

Na kontaktoni