The Family International Europe

The Family International (TFI) Europe is een Christelijk netwerk van individuele mensen en organisaties, verenigd in hun verlangen om van de wereld een beter oord te maken. Wij geloven dat de sleutel daartoe de eenvoudige liefde van en voor God en de medemens is, ook in de hedendaagse, zich snel ontwikkelende maatschappij van Europa met al haar complexe problemen.

In het kort

Onze opdracht

Het is onze gezamenlijke opdracht om Gods boodschap van liefde en hoop in daden om te zetten. Wij trachten een verschil te maken door zowel humanitaire hulp als geestelijke oplossingen te bieden om de waarde van het leven van ieder persoon te verhogen. Uiteindelijk kan dat gebeuren door middel van een persoonlijke relatie met God.

Wat we geloven

The Family International (TFI) is een internationale Christelijke gemeenschap die zich toelegt op het delen van de boodschap van Gods liefde met mensen overal ter wereld. Wij geloven dat iedereen een persoonlijke relatie kan hebben met God door Jezus Christus, waardoor we geluk en vrede kunnen hebben, en de motivatie kunnen krijgen om anderen te helpen en het goede nieuws van Zijn liefde met hen te delen.

Om te lezen

The Family International heeft een grote selectie devotiemateriaal geschreven. Veel daarvan is verkrijgbaar in meerdere belangrijke talen. (Zie TFI community website).

Uitgebreid

Het bestuur

De Family International wordt bestuurd door "TFI Services". Zij verleent diensten aan zendelingen van de Family.

Bestuurlijke documenten

Handvest van TFI

In 1995 heeft de Family International een handvest voor het lidmaatschap samengesteld waarin geloofspunten, rechten en verantwoordelijkheden van leden van de Family opgesteld staan.

Lidmaatschap

TFI staat open voor de deelname van mensen van alle rassen en culturen, onverschillig welk geslacht of welke nationaliteit.

Levensstijl

Verandering en vernieuwing is kenmerkend voor de ontwikkeling van TFI. Dit heeft de leden in staat gesteld om plooibaar te zijn, en op vele uiteenlopende manieren te werken.

Projecten

Verscheidenheid is een van de sterke punten van TFI, zoals te zien is aan de vele evangelisatie- en humanitaire hulpprojecten die gedaan zijn door leden van TFI Europa gedurende de afgelopen vier decennia.

Kinderen

Wij geloven dat kinderen kostbare geschenken van God zijn en dat zij recht hebben op de best mogelijke verzorging, in een omgeving waar zij op fysiek, educatief, moreel en emotioneel gebied alles krijgen wat ze nodig hebben.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Muziek

De Family International kan zich beroemen op een rijk muzikaal erfgoed. De diverse leden hebben duizenden originele liedjes gecomponeerd in allerlei muziekstijlen.

Geschiedenis

De Family International vindt haar oorsprong in Huntington Beach, Californië, in 1968, waar de grondlegger David Brandt Berg (1919-1994) samen met zijn gezin een dienst begon aan de alternatieve jeugd van die tijd.

Meer weten?